RingFelge 10 X 48 NH T6.155 PDF

Č. Tovaru: 71913562
RingFelge 10 X 48 NH T6.155
1770/8/221/275/M18
Spur: 1500/1800

Informácie a označenia

Caution: This exact product with the given article-no is only available in the shown qty and will not be available again.

  • Kód71913562
    Veľkosť diskux 48

    Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely

    Spoločnosť Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.

+421 33 6486 100
@
info@bohnenkamp.sk

* Povinne vyplnené polia

Potrebujete pomoc?
Kliknutím na ikonu pomoci napravo otvoríte návod na použitie