Dvojmontáž

Zadajte sem veľkosť hlavnej pneumatiky a získate možné veľkosti dodatočnej dvojitej montáže pneumatík.

Pri každej novej montáži alebo výmene by mal byť skontrolovaný chod dopredu. Dbajte na prípustné veľkosti diskov, prosím. Údaje o veľkostiach diskov nájdete v podrobnom prehľade pneumatík.

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely

Spoločnosť Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.

+421 33 6486 100
@
info@bohnenkamp.sk

* Povinne vyplnené polia

Potrebujete pomoc?
Kliknutím na ikonu pomoci napravo otvoríte návod na použitie