Bremsachsstummel 5500/6250/4750 kg bei 40 km/h PDF

Č. Tovaru: 40451430
Bremsachsstummel 5500/6250/4750 kg bei 40 km/h
470/607 mm lang, Achskörper 100 mm VKT
10/281/335/M22x1.5,406x120, 412S, rechts, Mem. lo.

Informácie a označenia

Caution: This exact product with the given article-no is only available in the shown qty and will not be available again.

  • Kód40451430

    Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely

    Spoločnosť Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.

+421 33 6486 100
@
info@bohnenkamp.sk

* Povinne vyplnené polia

Potrebujete pomoc?
Kliknutím na ikonu pomoci napravo otvoríte návod na použitie