Bremsachsstummel 4600/5000/4250 kg bei 40 km/h PDF

Č. Tovaru: 40450290
Bremsachsstummel 4600/5000/4250 kg bei 40 km/h
250/384 mm lang, Achskörper VKT 90 mm
6/161/205/M18x1.5, 300x90, 309E, Halter BW. lose

Informácie a označenia

  • Kód40450290

    Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely

    Spoločnosť Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.

+421 33 6486 100
@
info@bohnenkamp.sk

* Povinne vyplnené polia

Potrebujete pomoc?
Kliknutím na ikonu pomoci napravo otvoríte návod na použitie