Laufachsstummel 900/1050/750 kg bei 40 km/h PDF

Laufachsstummel 900/1050/750 kg bei 40 km/h Ilustračné foto.
Č. Tovaru: 40451410
Laufachsstummel 900/1050/750 kg bei 40 km/h
130/155 mm lang, Achskörper 32 mm rund
4/57/100/M12 x 1.5

Informácie a označenia

  • Kód40451410

    Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely

    Spoločnosť Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.

+421 33 6486 100
@
info@bohnenkamp.sk

* Povinne vyplnené polia

Potrebujete pomoc?
Kliknutím na ikonu pomoci napravo otvoríte návod na použitie